Gemeente Holsbeek

Verenigingscheque

Met de verenigingscheque geven we onze verenigingen een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van hun evenementen.

De verenigingscheque is een gemeentelijk initiatief. Het is een jaarlijkse toelage van 150 euro voor Holsbeekse verenigingen.

Voor wie?

Een Holsbeekse vereniging is een vereniging die actief is op het grondgebied van onze gemeente en die mensen bij elkaar brengt zonder winstoogmerk.

De cheque geldt niet voor verenigingen die reeds een beroep kunnen doen op een overige jaarlijkse gemeentelijke toelage voor hun werking (zoals sport- en jeugdverenigingen, harmonieën, oudstrijdersbonden).

Voorwaarden

Je kan als vereniging de cheque gebruiken voor de organisatie van een evenement of voor de aankoop van duurzame materialen voor langer gebruik (minstens 5 jaar) door de vereniging.

Je kan jaarlijks een cheque aanvragen.

Voor de organisatie van een evenement moet je minstens drie weken op voorhand je aanvraag indienen, voor het betoelagen van materialen beschrijf je de materialen en dien je de aankoopbewijzen in.

Procedure

Via het aanvraagformulier dat je kan verkrijgen bij de dienst vrije tijd, via mail cultuur@holsbeek.be, via 016 62 95 02 of via de website www.holsbeek.be