Gemeente Holsbeek

Verplichte identificatie en registratie van pluimvee en konijnen

Op 4 juli 2018 is het koninklijk besluit (KB) verschenen dat de wetgeving over identificatie en registratie voor pluimvee en konijnen vastlegt. Ontdek welke wijzigingen dit KB meebrengt voor jou als pluimvee- of konijnenhouder.

Voor wie is dit KB van toepassing?

Afhankelijk van het aantal dieren, de soort en hun uiteindelijke bestemming, is het koninklijk besluit al dan niet voor jou van toepassing.

De volgende 10 pluimveesoorten zijn in het KB opgenomen:

kippen kalkoenen
parelhoenders eenden 
ganzen kwartels
duiven fazanten
patrijzen loopvogels

Voor pluimvee wordt er een duidelijke opsplitsing gemaakt tussen pluimvee bestemd voor de voedselketen en hobbypluimvee dat nooit bestemd is voor de voedselketen.

Van zodra je 1 dier in de voedselketen brengt, dien je jou te laten registreren in Sanitel. Dit geldt zowel voor pluimvee als voor konijnen.

Opgelet: het houden van (hobby)pluimvee en konijnen waarvan het vlees of de eieren enkel en alleen gebruikt worden voor de persoonlijke huishoudelijke consumptie binnen het gezin, is geen activiteit in de voedselketen.

Wie laat zich vanaf nu registreren in Sanitel?

 • Pluimveebedrijf (pluimvee en/of producten bestemd voor de voedselketen)
  • Je houdt pluimvee voor de vleesproductie: van zodra je één stuk pluimvee in de voedselketen brengt;
  • Je houdt selectie- of vermeerderingspluimvee (broedei+productie);
  • Je houdt opfokpluimvee;
  • Je houdt pluimvee voor productie van consumptie-eieren, tenzij je op jaarbasis minder dan 15 000 eieren rechtstreeks aan de eindconsument levert. Dit staat gelijk met het houden van minder dan 50 legkippen.
 • Hobbypluimvee (pluimvee dat nooit in de voedselketen komt)
  • Je houdt meer dan 199 stuks pluimvee (uitgezonderd loopvogels);
  • Je houdt 4 of meer struisvogels;
  • Je houdt 6 of meer emoes, nandoes en kasuarissen;
  • Je houdt (nu en dan) hobbypluimvee te verkopen op markten (ongeacht het aantal dat je thuis houdt).
 • Bedrijf van een pluimveehandelaar
  • Je bent een pluimveehandelaar, natuurlijk of rechtspersoon, die pluimvee en hobbypluimvee verhandelt door gebruik te maken van een inrichting.
 • Broeierijen
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 50 eieren van loopvogels;
  • Je hebt een broedcapaciteit vanaf 200 eieren van ander pluimvee.
 • Bedrijf met konijnen, die bestemd zijn voor de voedselketen
  • Je houdt konijnen voor de vleesproductie: van zodra je één konijn in de voedselketen brengt.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Met al jouw vragen over het nieuwe KB 'identificatie en registratie van pluimvee en konijnen, kan je terecht bij DGZ op het telefoonnummer: 078 05 05 23 of per mail: helpdesk@dgz.be .