Gemeente Holsbeek

Verwarmingspremie van 100 euro nog niet ontvangen?

Gepubliceerd op  do 15 sep 2022
Je kan hem nog tot en met 14 oktober aanvragen. Dit moet je doen.

Om de gevolgen van de stijging van de energieprijzen op het huishoudbudget in te perken, besliste de regering een éénmalige federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen.
Elk gezin dat op 31 maart 2022 een contract had voor zijn woonplaats heeft er recht op.

Automatische ontvangst via het voorschotfactuur of door storting op je rekeningnummer

Kwam je in aanmerking voor deze premie, dan ontving je deze vóór 31 juli 2022 van je energieleverancier.

Ben je niet zeker of je jouw 100 euro ontving, controleer dan jouw voorschotfacturen tussen 15 april en 31 juli 2022.
Is jouw voorschotfactuur lager dan 100 euro, dan werd het resterende bedrag via een volgende factuur of een afrekening geregeld of ontving je een creditnota.

Ontving je nog geen premie van 100 euro?

Ga na of je er recht op hebt via de online toepassing op de website van de FOD Economie.
Je kan er aanmelden met je elektronische identiteitskaart of itsme en je krijgt er je gegevens en de elektriciteitscontracten op jouw naam te zien.

Vul vóór 15 oktober 2022 het online formulier in via de online toepassing. Een papieren formulier kan je hier ook downloaden of telefonisch aanvragen via 0800 120 33.

Stuur het ingevuld terug naar: Verwarmingspremie - €100, PB 30061 - 1000 Brussel.

Meer info

Website FOD