Gemeente Holsbeek

Visienota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Dorpskernen raadpleegbaar

Gepubliceerd op  zo 26 jun 2022
Je kan de nota nog inkijken tot en met 31 juli

In zitting van 31 mei keurde de gemeenteraad de visienota voor het opstellen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen van de verschillende dorpskernen goed. 

Het college organiseert een openbaar onderzoek over deze visienota van 1 juni 2022 tot en met 31 juli 2022. 

De nota is hier raadpleegbaar.

Meer info

https://www.holsbeek.be/omgeving