Gemeente Holsbeek

Vogelgriep: verlenging versoepeling van de preventieve maatregelen

Gepubliceerd op  wo 15 mrt 2017
Het risico op besmetting met vogelgriep is nog steeds aanwezig: het Voedselagentschap verlengt vanaf 11 maart de versoepelde maatregelen tot en met 9 april.

De versoepelingen zijn voornamelijk bedoeld voor hobbyhouders van vogels en betreffen zowel de ophokregeling als het verzamelverbod en zijn bepaald op basis van een nieuwe risicoanalyse.

Ophokregeling

Wat betreft de ophokregeling worden de volgende activiteiten toegelaten die slechts een beperkt risico op contact met wilde vogels inhouden:

 • Duiven mogen het hok verlaten in de 1,5 uren voor zonsondergang.
  De rest van de dag moeten de dieren op het hok of onder netten gehouden worden.
 • Roofvogels mogen vrij vliegen tijdens demonstraties en andere shows.
  Daarbuiten moeten zij op het hok of onder netten gehouden worden.
  De jacht op wild en het verjagen van wilde vogels waarbij vrij vliegende roofvogels gebruikt worden blijven evenwel verboden.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, dan zal het ophokken van pluimvee en vogels gehouden door hobbyhouders niet meer verplicht zijn vanaf 18 maart.

Openbare markten en verzamelingen

Wat betreft openbare markten en verzamelingen worden de volgende activiteiten toegelaten, die momenteel slechts weinig risico inhouden voor het verspreiden van het vogelgriepvirus:

 • Professionele vogel- en pluimveehandelaars zijn opnieuw toegelaten op openbare markten; dit zijn de markten georganiseerd door de lokale overheden.
  Het pluimvee en de vogels die te koop worden aangeboden, moeten in de drie weken voor de markt opgesloten gezeten hebben.
  Dieren gehouden onder netten zijn niet toegelaten.
  Occasionele verkoop op markten door hobbyhouders blijft verboden.
 • Verzamelingen met pluimvee en andere vogels worden opnieuw toegestaan op voorwaarde dat de dieren sinds 1 februari opgehokt gezeten hebben.
  Daarnaast zijn ook de gebruikelijke voorwaarden (toestemming van de burgemeester, aanwezigheid van een dierenarts, bijhouden van een lijst met deelnemers gedurende 2 maanden) nog steeds van toepassing.
 • (Wedstrijd)vluchten met duiven vallen niet onder deze versoepeling en zijn nog steeds verboden. Zij zullen pas versoepeld kunnen worden wanneer ook de ophokregeling voor pluimvee en vogels van hobbyhouders komt te vervallen.

Voedselagentschap

Het Voedselagentschap herinnert eraan dat het risico op besmetting van vogels met vogelgriep nog steeds aanwezig is. Het evalueert dagelijks de situatie in ons land en in de buurlanden. De huidige maatregelen lopen nog zeker tot en met 9 april.

Raadpleeg de website van het FAVV voor meer informatie.