Gemeente Holsbeek

Volmacht geven

Als Belg ben je vanaf 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen. Heb je een geldige reden om op zondag 26 mei 2019 niet te stemmen? Dan moet je dat bewijzen met een attest.

Je kan iemand volmacht geven om in jouw naam een stem uit te brengen. Ook Europese kiezers kunnen een volmacht geven.

Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

Opgelet: Je moet de reden kunnen bewijzen met een attest.

Geldige reden Attest
Ziekte of handicap Medisch attest
Beroep (als je in het buitenland verblijft: ook geldig voor gezinsleden en mensen die meereizen en met jou verblijven in het buitenland) Attest van je werkgever 
Geloofsovertuiging Attest religieuze overheid
Studie Attest van de directie van de school
Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) Attest tijdelijk verblijf in het buitenland
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...) Attest van de directie van de instelling
Schipper, marktkramer of kermisreiziger (ook geldig voor gezinsleden) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger

Aan wie kan ik een volmacht geven?

 • Je kan een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze.
 • De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor jij mag stemmen. Je kan dus als Belg geen volmacht geven aan een Europese kiezer.
 • Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen.

Hoe geef ik een volmacht?

1. Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat stemmen)

 • Voor Belgische kiezers
 • Voor Europese kiezers

2. Zorg voor een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan. 

3. De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt eerst in het stembureau dat op zijn/haar oproepingsbrief staat. Daarna kan hij/zij gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepingsbrief staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:

 • Volmachtformulier
 • Attest afwezigheid
 • Jouw oproepingsbrief
 • Zijn/haar oproepingsbrief
 • Zijn/haar identiteitskaart

Ik wil geen volmacht geven

Kan je zelf niet stemmen en wil je geen volmacht geven? Ook dan moet je met een attest bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen. 

 1. Vraag een attest aan dat bewijst dat je niet zelf naar het stembureau kan.
 2. Bezorg de documenten:
  • Attest afwezigheid
  • Oproepingsbrief 

Dat kan op verschillende manieren:

 • Aan de Vrederechter te Haacht
  • Zowel voor als na zondag 26 mei 2019
 • Aan de gemeente Holsbeek
  • Tot en met 24 mei 2019: geef attest en oproepingsbrief af aan de dienst burgerzaken
 • Aan de voorzitter van je stembureau
  • Zondag 26 mei 2019: laat attest en oproepingsbrief afgeven door de volmachthouder