Gemeente Holsbeek

Vreemdeling, werken in België

Sedert 01/01/2019 is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen gewijzigd. Hiervoor dien je vanaf nu een gecombineerde vergunning (de zogeheten “single permit”) aan te vragen. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Hoe vraag je toelating om te werken?

  1. Niet-EU-burgers waarvan werk de hoofdreden voor hun verblijf in België is

    Vraag een gecombineerde vergunning ('single permit') aan via je werkgever. Dat is een elektronische verblijfskaart waarmee je 2 toelatingen krijgt: voor je verblijf én om te werken.

    Meer info op vlaanderen - toelating tot arbeid.
     

 2. Alle andere niet-Belgen die in België verblijven

Of je mag werken, is afhankelijk van je verblijfsstatuut. Dat wordt vermeld op je verblijfsvergunning. Als je een B-, C-, D-, E-, E+-, F- of F+-kaart hebt, wordt de toelating om te werken op je nieuwe verblijfskaart vermeld bij de eerstvolgende verlenging.

Contacteer de dienst burgerzaken voor meer info.

Overgangsfase: afgeleverde arbeidskaarten blijven geldig

Vroeg je voor 1 januari 2019 een arbeidskaart B of C aan of heb je een geldige arbeidskaart? Dan blijft die geldig tot de vervaldatum.

De arbeidskaart C is afgeschaft

Ben je onderdaan van een derde land en je verblijft je om andere reden dan werk in België, krijg je een tijdelijk verblijfsdocument met een vermelding inzake de toelating tot arbeid ('single permit'). Deze vermelding op de verblijfskaart gebeurt automatisch, de procedure tot gecombineerde vergunning is dus op jou niet van toepassing. Je hebt dus geen aparte arbeidskaart meer nodig.