Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Heraanleg Dorp Nieuwrode

Updates

Algemene info werken

Updates

juli 2019: stand van zaken

Werf terug beperkt toegankelijk tijdens het bouwverlof

Vroeger dan in de planning voorzien, werden in Dorp Nieuwrode de greppels en boordstenen geplaatst. Met als gevolg dat er in de week van 8 juli nog een onderlaag asfalt voorzien is, vóór aanvang van het bouwverlof van de aannemer. Zo is de werf terug beperkt toegankelijk de komende weken.

Het bouwverlof van Besix Infra start vanaf 15 juli en duurt tot en met 2 augustus 2019.

Aanleg fiets- en voetpaden en nutwerken

Vanaf 5 augustus start aannemer Besix Infra met de aanleg van fiets- en voetpaden en de verdere afwerking.

Ook op het pleintje van Losting moeten de nutsmaatschappijen nog werken in augustus. Nadien volgt daar ook de verdere afwerking van dit deel door Besix Infra.

juni 2019: Stand van zaken

Rioleringswerken afgerond

De rioleringswerken zijn sinds mei beëindigd. Het gescheiden stelsel rioleringsbuizen werd geplaatst in het volledige tracé van de werken.

De firma Besix werkt nog tot midden juni aan de huisaansluitingen voor alle woningen (plaatsen van DWA en RWA huisaansluitputjes).

Plaatsing (onder)fundering

Midden deze maand legt Besix de onderfundering en de fundering zodat dit klaar is bij de start van het bouwverlof op 15 juli.
Tijdens het bouwverlof is de werf goed toegankelijk voor bewoners.

Asfaltwerken

Na het bouwverlof start de firma met de laatste fase van de werken: de plaatsing van boordstenen, betonstraatstenen en asfaltverharding.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werken eind oktober beëindigd zijn.

maart 2019 : Stand van zaken

De nutsmaatschappijen hopen in de volgende weken de overkoppelingen van alle huisaansluitingen in de tweede helft van het project af te werken. Door de vorst en regen van de voorbije maanden hebben zij wat vertraging opgelopen, maar dat heeft het voordeel dat de winter voorbij is tegen dat aannemer Besix Infra de grote werken terug start.

Volgens de huidige planning zal Besix vanaf 18 maart de voorbereidende werken starten, en in de week van 1 april van start gaan met de aanleg van de riolering vanaf de plaats waar het eerste deel van de werken gestopt is, in de richting van de kerk.

Vanaf dan zullen de werken van riolering, wegfundering, boordstenen en wegbedekking elkaar opnieuw snel opvolgen. We houden je op de hoogte!

februari 2019: verlichtingspalen

Op 20 februari 2019 begint Fluvius met het verwijderen van de verlichtingspalen. Dit is in het kader van de herinrichting van Dorp Nieuwrode. De nieuwe verlichtingspalen worden in de loop van de volgende week geplaatst.

december 2018: Stand van zaken

Vrijdagavond stoppen alle werken voor de kerstvakantie.
Om te vermijden dat er tijdens de verlofperiode nog putten zouden open liggen, heeft de aannemer van de nutsmaatschappijen de afgelopen week nog een en ander afgewerkt en geen nieuwe sleuf meer getrokken.

Als het weer het toelaat, starten de werken aan de nutsleidingen terug op maandag 7 januari. Tijdens de wintermaanden wordt er zoveel als mogelijk verder gewerkt aan de nutsleidingen.

Aannemer Besix Infra voorziet de start van de rioleringswerken op 10 maart.
Dit onder voorbehoud dat de nutsleidingswerken dan ver genoeg gevorderd zijn. Ook dit is dus afhankelijk van het weer.

Belangrijk om weten is dat op de reeds vernieuwde wegdelen deze winter geen strooizout mag gebruikt worden. Strooizout tast immers het nieuwe asfalt en zelfs de fundering van de weg aan. Dit geldt uiteraard alleen voor deze winter: vanaf volgend jaar mag er normaal gestrooid worden op deze weg.

oktober 2018: Heraanleg Dorp Nieuwrode deze week voor 60% afgewerkt

De werken voor de heraanleg van Dorp Nieuwrode vorderen zeer goed. De riolering, eerste laag asfalt en voet- en fietspaden liggen al voor 60 % van het traject.
Donderdag wordt de eindlaag asfalt gelegd op het hele traject van de Rodestraat tot aan de splitsing van het Dorp. De weg zal die nacht afgesloten blijven, om vrijdag de wegmarkeringen te kunnen plaatsen. Vanaf vrijdagavond is de weg terug open.

Op het Hoekje is tijdens de werken gebleken dat de buizen die de Grote Losting onder het Hoekje door voeren, nagekeken moesten worden. Het is belangrijk dat dit nu in orde gebracht wordt, om te vermijden dat de pas aangelegde weg binnen enkele maanden of jaren opnieuw zou moeten opgebroken worden.
De buizen vervangen is niet mogelijk gebleken omdat zowel net boven als net onder de buizen verschillende belangrijke leidingen van elektriciteit, aardgas, water en datacommunicatie liggen. Om die reden is gekozen om de buizen intern te herstellen met een coating die de buizen terug waterdicht maakt.
Aannemer Besix werkt de komende twee weken verder aan het Hoekje en plant dit korte stukje weg af te werken, zodat ook op het ontbrekende stuk Hoekje tegen het einde van de maand asfalt kan gelegd worden.

De verdere planning is zo dat einde oktober de aannemers van de nutsmaatschappijen terug van start gaan op het volgende deel van het traject, met de aanleg van nutsleidingen langs de zijde van de oneven huisnummers, vanaf de splitsing in de richting van de kerk.

oktober 2018: Geen doorgang mogelijk op 11 en 12 oktober

Op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober plaatst aannemer Besix Infra de toplaag asfalt.
De werkzone is op dat moment volledig afgesloten en dit tot vrijdagnamiddag.

De school en kinderopvang zijn die dagen enkel te voet of met de fiets bereikbaar langs de zijde van de Losting.

juli 2018: Bouwverlof aannemer wegenis- en rioleringswerken van 16 juli tem 3 augustus!

De werken in Dorp Nieuwrode verlopen volgens planning. De volledige riolering in de eerste fase, een groot aantal huisaansluitingen en het fietspad in de Rodestraat zijn al gerealiseerd.

Vanaf 16 juli gaat Besix Infra in bouwverlof en ligt alle activiteit even stil.
Vanaf 6 augustus zal er verder gewerkt worden aan de overige huisaansluitingen, fietspaden en wegenis.

Zo zal tegen begin oktober de eerste fase volledig afgerond zijn.
Tijdens het bouwverlof en tot het einde der werken is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Gelieve steeds de voorziene omleidingen te volgen.

mei 2018: Tijdelijk afsluiten kruispunt Panoramastraat/Dorp/Hoekje

In de periode van 28 mei tot en met 15 juni wordt het kruispunt meerdere malen volledig afgesloten voor het uitvoeren van de rioleringswerken.
Tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
Volgens de planning van de aannemer is dit op 28 en 29 mei en vanaf 4 juni tot en met 15 juni.
Hou er rekening mee dat verschillende factoren de werken kunnen beïnvloeden waardoor deze data kunnen wijzigen.

Voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen raden we aan om dit kruispunt te vermijden.

april 2018: Opbreken kruispunt Panoramastraat/Dorp/Hoekje

Woensdagnamiddag (25 april) wordt op het kruispunt Panoramastraat/Dorp/Hoekje het beton opgebroken.

Aannemer Besix Infra moet onder het wegdek van dit kruispunt graafwerken doen om de precieze ligging van de riolering, waterleiding en andere nutsleidingen vast te stellen.

Vanaf woensdagavond kan het kruispunt zonder probleem terug overgestoken worden door voetgangers en fietsers.

Donderdag wordt deze put terug gedicht en wordt het kruispunt tijdelijk verhard met steenslag zodat de toegang tot de school, het kinderdagverblijf, het tankstation, de frituur en de andere omliggende gebouwen terug mogelijk is.

april 2018: Verkeerskundig advies

Op 4 april 2018 vond een bewonersvergadering plaats waarbij het verkeerskundig advies van studiebureau Vectris werd voorgesteld.

Het verslag van deze vergadering vind je terug onderaan deze pagina.

april 2018: start van de werken

De riolerings- en wegenwerken in Dorp Nieuwrode starten in de week van 16 april 2018.

In de eerste fase breekt aannemer Besix Infra de oude betonweg op op volgend traject:

  • Rodestraat van kruispunt met het Hooghuis tot Appelweg
  • Appelweg van kruispunt met de Rodestraat tot aan het kruispunt met de Panoramastraat.

Onmiddellijk aansluitend start Besix de aanleg van de riolering op dit traject.

Voor deze werkzaamheden moet uiteraard de weg afgesloten worden.

Doorgaand verkeer door het dorp is dan niet meer mogelijk.

De doorgang Rodestraat-Hoekje-Groenstraat-Rijksweg blijft wel open, en dit tijdens de ganse duur van de werken.

De bussen van De Lijn zullen langs de Groenstraat rijden. Meer informatie over afgeschafte haltes, vervanghaltes en tijdelijke haltes vind je terug op de website van De Lijn.

Het Dorp en de handelszaken daar blijven bereikbaar langs de Rijksweg (kruispunt met de Sint-Lambertusstraat, aan de verkeerslichten).

februari 2018: infovergadering bewoners

Op maandag 26 februari ging er een bewonersvergadering door naar aanleiding van de werken in Dorp Nieuwrode.

Onderaan deze pagina vind je een aantal downloads terug van de presentaties van die avond en wegenisplannen:

  • Studiebureau Sweco
  • Aannemer Besix Infra
  • Grondplannen en typedwarsprofielen

Afkoppelingsdeskundige Hosbur, eveneens aanwezig die avond, verwijst graag nog naar een link van Vlario in verband met afkoppelingen: https://www.youtube.com/watch?v=VLksIHB59pU

januari 2018: overkoppelingen nutsleidingen

Sinds kort zijn de nutsmaatschappijen begonnen met de overkoppelingen van de eerste woningen. Hierbij worden gas, elektriciteit en water overgekoppeld van de oude naar de nieuwe leidingen. Door deze overkoppelingen is het mogelijk dat er tijdelijke onderbrekingen zijn in jouw straat. De bewoners van deze straten worden hiervan tijdig verwittigd door de nutsmaatschappijen. Hou in deze periode dus zeker je brievenbus in de gaten.

Naast deze overkoppelingen blijven de nutsmaatschappijen eveneens nieuwe leidingen leggen in het Dorp van Panoramastraat tot aan de splitsing. Bij vragen of problemen spreek je best de aannemer aan.

30 oktober 2017: Timing project

In de vergadering met de nutsmaatschappijen is afgesproken dat de aanleg van de nieuwe nutsleidingen (waterleiding, elektriciteit, aardgas,…) naast de weg start vanaf maandag 6 november 2017, en dit langs de Rodestraat (vanaf kruispunt Hoekje).

Mogelijk gebeuren in de week van 30 oktober 2017 al voorbereidende werken zoals het uitzetten van de rooilijn, het wegnemen van een haag of het plaatsen van signalisatie.

In deze fase: "Werken nutsmaatschappijen" is er alleen plaatselijk hinder.
Bij tijdelijke problemen om bijvoorbeeld je garage te bereiken spreek je best de aannemer aan. Na het aanleggen en aansluiten van de nieuwe nutsleidingen, maakt de aannemer de berm terug dicht en verhardt hij deze voorlopig met steenslag.

Voor de riolerings- en wegenwerken publiceerde het gemeentebestuur de aannemingsopdracht opnieuw openbaar. De nieuwe startdatum van de werken is hierin vastgesteld op 1 maart 2018.

Om de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken is er een indeling van de werken gemaakt in fases:

  • Fase 1A omvat het wegdeel Rodestraat van kruispunt Hoekje tot Appelweg en het wegdeel Appelweg tot aan het kruispunt met de Panoramastraat.
  • Fase 1B omvat het Dorp van de Panoramastraat tot aan de splitsing.
  • Fase 2 is de schoolomgeving Hoekje. De riolerings- en wegenwerken daar moeten uitgevoerd worden in de maanden juli en augustus 2018.

Pas wanneer fase 1A, 1B en 2 afgewerkt zijn, mogen de werken in fase 3 en 4 starten.

  • Fase 3 is het Dorp van de splitsing tot aan de kerk. De start van deze fase wordt voorzien in de tweede helft van oktober 2018.
  • Fase 4 omvat het pleintje aan de Klim-Op school en de Sint-Lambertusstraat.

19 september 2017: Start werken nutsleidingen

In oktober starten de eerste werken voor de heraanleg van Dorp Nieuwrode.
De aanleg van de nieuwe nutsleidingen (waterleiding, elektriciteit, aardgas,…) zal volgens de huidige planning starten vanaf 16 oktober 2017, en dit langs de Rodestraat (vanaf kruispunt met het Hoekje).
Dit zal uiteraard enige hinder opleveren, maar mits het respecteren van de werfactiviteiten zal het verkeer tijdens deze fase nog kunnen passeren.

Na het aanleggen en aansluiten van de nieuwe nutsleidingen, moet de berm terug dichtgemaakt worden en voorlopig verhard met steenslag.

Algemene informatie

Ook in Dorp Nieuwrode wordt het Ruggengraatproject uitgevoerd.
De plannen werden voorgesteld – en gunstig onthaald – op een informatie- en inspraakvergadering voor de bewoners op 29 november.

Dit project omvat de volledige doortocht door Nieuwrode-Dorp (van aan de Rijksweg tot het kruispunt Rodestraat-Hoekje) plus de beide schoolomgevingen (vrije school Klim-Op: pleintje tussen kerk en Losting; gemeenteschool Het Anker: Hoekje).

Zoals elders op de hoofdas doorheen heel de gemeente, gaat het gemeentebestuur voor een volledige heraanleg met nieuwe riolering, met aparte buizen voor afvalwater en regenwater.
Er komen nieuwe nutsleidingen en openbare verlichting, een wegdek in asfalt, lichtjes versmald ten opzichte van de oude weg, en degelijke nieuwe fiets- en voetpaden.

De gemeente kiest voor maximale veiligheid voor de jonge fietsers, en legt daarom een fiets- en voetpad in rode klinkers aan, 1,5 m breed, op heel de doortocht door het dorp.
Dat houdt in dat waar de ruimte tussen de gevels het smalst is, ter hoogte van bakkerij Horst en frituur ’t Smulhoekske, de rijweg versmald wordt om de fietsers en voetgangers een minimumruimte te garanderen.

Aan de aanleg van de beide schoolomgevingen werden afzonderlijke overlegavonden gewijd met het oudercomité en de leerkrachten en directie van de scholen.

Om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken wordt de uitvoering strak gefaseerd.