Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Aanleg 2-sporen

Met de aanleg van 2-sporenwegen streeft de gemeente naar een zo vlot, veilig en comfortabel mogelijke infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Nu het Ruggengraatproject met zijn bijna aaneensluitende fietsinfrastructuur de laatste fase is ingegaan wordt er volop geïnvesteerd in comfortabele fietswegen door de velden. Deze fietswegen zijn gelegen op bestaande of geplande fietsroutes.

Evolutie van de werken - stand van zaken

Nieuwsupdate 20 maart 2024

Het traject Hooghuis is in uitvoering. Omwille van de overvloedige regen werden de werken tijdelijk geschorst.

De fundering werd inmiddels gestabiliseerd. Deze week wordt gestart met het plaatsen van de betonstroken.

Nieuwsupdate 21 december 2023

Het traject Rodeberg - Putstraat - Langestraat zal afgerond zijn tegen het einde van het jaar.

De werken voor traject Hooghuis - Hertstraat – Geestmolenstraat vangen aan op 8 januari 2024 en zullen tegen de zomer van 2024 afgerond zijn.

Nieuwsupdate 27 oktober 2023

Het traject Rodeberg - Putstraat - Langestraat loopt op zijn eind. 

Het andere grote traject Hooghuis - Hertstraat – Geestmolenstraat wordt vanaf het voorjaar van 2024 opgestart.

Nieuwsupdate 4 september 2023

De werken voor het traject Rodeberg - Putstraat - Langestraat zijn gestart aan de zijde van de Rodeberg. Gedurende de werken is er voor fietsers en voetgangers geen doorgang mogelijk.

Nieuwsupdate 1 september 2023

De werken voor het traject Rodeberg - Putstraat - Langestraat vangen aan op 4 september 2023. Deze werken zullen maximaal 2 maanden in beslag nemen.
Traject Hooghuis - Hertstraat – Geestmolenstraat staat ingepland voor het voorjaar van 2024.

Wat is een 2-sporenweg?

Een 2-sporenweg heeft een totale breedte van 3 meter en bestaat uit 2 betonnen stroken van +/- 1 meter breed met daartussen een groene middenstrook van +/- 0,80m. (zie foto) De middenstrook bestaat uit betongrastegels waardoor dit deels waterdoorlatend is, maar toch overrijdbaar voor fietsers

Waar zullen deze 2-sporenwegen worden aangelegd?

traject Rodeberg – Putstraat – Langestraat

Deze 2-sporenweg zal de aansluiting maken tussen het einde van de asfaltverharding in Rodeberg en via Putstraat lopen naar de bebouwde zone van Langestraat.

Het traject heeft een lengte van ongeveer 800m en maakt deel uit van de schoolroute van de Langestraat naar GBS De Gobbel in Kortrijk-Dutsel.

Momenteel is dit tracé deels een aardenweg dat in de winter en tijdens natte periodes nauwelijks toegankelijk is voor fietsers.

traject Hooghuis – Hertstraat – Geestmolenstraat

Dit traject is reeds onderdeel van een recreatieve fietsroute.

Deze wegen met centraal een smalle asfaltstrook zijn in zeer slechte staat en kunnen moeilijk als comfortabele fietsverbinding benoemd worden.

Hier zal de aanleg met 2-sporenbeton het comfort voor de fietsers een enorme boost geven.

Dit traject heeft, samen met de aansluitingen op de asfaltverhardingen in Hertstraat richting Rodestraat en Blauwmolenstraat, een lengte van bijna 2,2 km.

Opgelet, geen wagens toegelaten!

De geplande fietsroutes in 2-sporenbeton zullen NIET toegankelijk worden voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen. Op strategische plaatsen zullen op de fietsroutes tractorsluizen worden aangelegd die niet overrijdbaar zullen zijn voor personenwagens.