Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Heraanleg Nobelberg

De heraanleg van Nobelberg is het sluitstuk van het Ruggengraatproject. De herinrichting van de Nobelberg omvat een vernieuwing van de nutsleidingen en riolering, de aanleg van een fiets- en voetpad langs beide straatzijden, een asfaltwegdek en duurzame LED-straatverlichting.

De duurtijd van de werken bedraagt ruim één jaar.

Evolutie van de werken - stand van zaken

Nieuwsupdate 27 oktober 2023

De nutsinfrastructuur is reeds geplaatst. Nu worden de overkoppelingen van de oude naar de nieuwe infrastructuur uitgevoerd. De nutsmaatschappijen nemen zelf met de bewoners contact op voor deze overkoppeling.

Nieuwsupdate 21 september 2023

Op 2 oktober 2023 starten de nutsmaatschappijen opnieuw met de werken in de Nobelberg. Deze werken (inclusief de overkoppelingen van de nutsvoorzieningen) zullen ongeveer 3 maanden duren.

Begin 2024 zullen de rioleringswerken aanvangen.

Bijkomende parkeerplaatsen werden gecreëerd op de tijdelijke parking achter de pastorie en ter hoogte van Gebroeders Van Tiltstraat 14.

Nieuwsupdate 15 september 2023

Op 18 september 2023 start de voorbereiding van de werken van de nutsmaatschappijen in de Nobelberg. Hierdoor zal de Nobelberg vanaf dan afgesloten worden voor doorgaand verkeer.

Bestemmingsverkeer zoals bewoners, zorgverleners en bezoekers van de handelszaken, kinesist en dokterspraktijk zullen telkens via één zijde de Nobelberg kunnen bereiken. Hou er rekening mee dat de straat zal doodlopen ter hoogte van de werken. Parkeer buiten de werfzone en wees extra voorzichtig bij het betreden van de werf.

Lokaal verkeer dient steeds de omleiding te volgen via de Gebr. Van Tiltstraat. 

Nieuwsupdate 8 september 2023

In de week van 18 september start de voorbereiding van de werken van de nutsmaatschappijen. Aannemer Vanhoeyveld breekt de uitgeslepen betonvakken en delen van het voetpad op, waar de nutsleidingen zullen komen. Ook een aantal muurtjes en afsluitingen wordt weggenomen. Vanaf dan is de Nobelberg onderbroken en geldt de omleidingsweg via de E314 of de Aarschotsesteenweg voor het doorgaand verkeer, en de Gebroeders van Tiltstraat voor het lokaal verkeer.
Zodra de voorbereidingswerken klaar zijn, begint de aanleg van de nutsvoorzieningen (water, data/televisie en elektriciteit).
Na de aanleg van nutsleidingen volgt enkele maanden later de nieuwe riolering, met aparte buizen voor afvalwater en hemelwater.

Omleiding verkeer via Gebroeders Van Tiltstraat met verkeerslichten

Tijdens de werken wordt de Nobelberg afgesloten. Ter hoogte van de werfzone kunnen geen voertuigen doorrijden.

  • Doorgaand verkeer tussen Holsbeek-Dorp en Leuven wordt omgeleid via de E314 of de Aarschotsesteenweg.
  • Het lokaal¬†verkeer en busverkeer zal door de Gebroeders Van Tiltstraat gaan, met behulp van verkeerslichten. Die zullen het verkeer beurtelings doorlaten in het smalste deel van de straat.
  • Bewoners, zorgverleners en bezoekers van de handelszaken, kinesist en dokterspraktijk zullen de Nobelberg langs de Burgemeestersstraat of de Kortrijksebaan of de Leuvensebaan kunnen inrijden, afhankelijk van waar de werfzone zich die dag bevindt.
  • Om de werken op de ene straat én de doorgang in twee richtingen in de andere straat mogelijk te maken, geldt vanaf 18 september een algemeen parkeerverbod op de rijweg van de Nobelberg en Gebr. Van Tiltstraat. Parkeer buiten de werfzone en wees extra voorzichtig bij het betreden van de werf.
  • Fietsers en voetgangers die via de Nobelberg komen, moeten zich bewust zijn dat het om een werf gaat met grote werktuigen. Het is aan te raden om steeds af te stappen wanneer men de locatie passeert waar er wordt gewerkt. Fietsers en voetgangers kunnen ook steeds via de Gebroeders van Tiltstraat gaan.