Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Horststraat en Luttelkolen

Vervanging waterleiding

Binnenkort wordt de waterleiding vervangen in de Horststraat en Luttelkolen.
De huidige weersomstandigheden beïnvloeden de planning waardoor dat de werken niet starten op maandag 6 november. Van zodra we een concreet zicht hebben op de uitvoeringsperiode, geven we de planning op deze pagina mee.
De aannemer heeft de opdracht om de bewoners te informeren over de precieze timing.

De werken zorgen voor verkeershinder in beide straten. Doorgaand verkeer wordt omgeleid langs Groenstraat – Hoekje - Rodestraat. De handelaars blijven bereikbaar.

De duurtijd van de werken wordt geraamd op 3 weken.