Gemeente Holsbeek

Werken Holsbeek - Wegenis- en rioleringswerken Hulsbergweg

De firma DSV uit Aarschot werd na een openbare aanbesteding door de gemeente aangeduid als aannemer van de riolerings- en wegenwerken.

De start van de werken is voorzien op 16 mei 2022.

Op maandag 16 mei start aannemer DSV met voorbereidende werken. Ze maken de bermen vrij en verwijderen verhardingen, hagen en andere obstakels, zodat er voldoende ruimte vrij komt voor de aanleg van nieuwe nutsleidingen.

Vanaf 31 mei start de aannemer van de nutsmaatschappijen met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen. Deze werken zullen tot aan het bouwverlof, midden juli, duren. Na het bouwverlof werken de nutsmaatschappijen nog verder aan het overkoppelen van de nieuwe leidingen op de verschillende woningen.

We voorzien dat aannemer DSV in oktober 2022 kan starten met de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken.

Tijdens de werken is de Hulsbergweg enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.