Gemeente Holsbeek

Werken Kortrijksebaan

Wegenwerkentraject: Kortrijksebaan nr. 32 tot nr. 70.
Van 12 juni tot 12 juli

Werkzone op kaart

Aanleg van gemengde fiets- en voetpaden

De gemeente vervangt op het traject van de Kortrijksebaan (32 tot 70) het bestaand voetpad door een gemengd fiets- en voetpad, zodat fietsers niet meer op de rijbaan hoeven te rijden. Waar er te weinig plaats is voor een gemengd fiets- en voetpad, komt een fietssuggestiestrook op de weg.

Verkeer op één rijvak

Tijdens de werken rijdt het doorgaand verkeer afwisselend op één baanvak, geregeld door verkeerslichten - ook van toepassing op fietsers. De toegang tot alle handelaars blijft verzekerd, alsook de toegang tot private woningen

Bushalte "Boomkwekerij" tijdelijk buiten dienst

Gedurende de ganse duur werken wordt de bushalte "Boomkwekerij" niet bediend. Reizigers worden doorverwezen naar de nabijgelegen bushaltes "Asseltveld" of "Smisstraat".

Dienstregeling bus 310 De Lijn

Na de werken aan de fiets- en voetpaden wordt het bestaand betonnen wegdek op de Kortrijksebaan vervangen door asfalt. Deze werken starten begin augustus.

Updates

De heraanleg van de fiets- en voetpaden is momenteel in volle uitvoering en zal tegen het bouwverlof klaar zijn. Eind juli publiceren we op deze pagina de verdere info over de werken aan de baan zelf.