Gemeente Holsbeek

Wijziging of stopzetting bedrijf met milieuvergunning of omgevingsvergunning

Bedrijfsactiviteiten die je gedeeltelijk of volledig wil wijzigingen, moeten gemeld worden aan de dienst Wonen en Omgeving (in geval dat er een milieuvergunning of omgevingsvergunning is afgeleverd voor het bedrijf).
Hetzelfde geldt voor bedrijfsactiviteiten die je gedeeltelijk of volledig wenst stop te zetten.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Wonen en Omgeving.