Gemeente Holsbeek

Ziekte van Newcastle bij pluimvee

Gepubliceerd op  do 02 aug 2018
Sinds 1 augustus is er een ministerieel besluit geldig met verbodsbepalingen die betrekking hebben op de ziekte van Newcastle bij pluimvee.

Ministerieel besluit

Het FAVV vervangt het besluit met noodmaatregelen vanaf 1 augustus 2018 door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden (zie besluit bij downloads).

Tegelijk worden evenwel derogaties voorzien die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen, inbegrepen openbare markten, te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

Organisatie openbare markt

Voor de organisatie van een openbare markt is het belangrijk om het volgende te weten:

  • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden. De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
  • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door en vervoersdocument (zie downloads) waarop de gevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren. De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
  • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen. Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijv. de week voordien hadden verkocht, maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken. Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Meer info

De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/lce/.