Gemeente Holsbeek

Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande vergunde woning.

Zorgwonen moet voldoen aan alle drie volgende voorwaarden

 • In of bij de bestaande vergunde woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De eigenaar van hoofd- en wooneenheid is dezelfde.
 • De ondergeschikte wooneenheid mag ten hoogste 2 personen huisvesten waarvan
  • minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
  • minstens 1 hulpbehoevend (handicap, extra zorg…)
  • ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen in de hoofdwoning blijven.

Er zijn drie mogelijke situaties van zorgwonen

 • binnen een bestaande woning en max. 1/3 van de woning
 • binnen een bestaand bijgebouw bij een woning met vloeropp. van max. 50 m²
 • in een nieuwe, tijdelijke verplaatsbare unit binnen een straal van 30 meter van de hoofdwoning voor maximaal 3 (+3) jaar.
  • o in de zijtuin, al dan niet vrijstaand, tot op 3m van de perceelsgrens
  • o in de achtertuin, al dan niet vrijstaand, tot op 1m van de perceelsgrenzen of tegen bestaande scheidingsmuur.
 • maximale hoogte van unit is 3,5m
 • maximale vloeroppervlakte bedraagt 50m²

Meldingsplicht

Zorgwonen is steeds meldingsplichtig via het omgevingsloket. Het kan vergunningsplichtig zijn als er bijkomende werken moeten werken moeten gebeuren. Toets dit zeker af met de gemeentelijke diensten.

In bepaalde kwetsbare gebieden is zorgwonen niet toegestaan. De wetgeving vind je hier. 

De nutsvoorzieningen (water, elektriciteit,…) en afvoer afvalwater sluiten steeds aan op de bestaande hoofdwooneenheid.

Vergeet niet ! Het stopzetten van het zorgwonen moet gemeld worden binnen de 3 maanden en de tijdelijke constructie en toegangen moeten verwijderd worden.

Indien het niet handelt om een zorgsituatie betreft het het huisvesten van meerdere gezinnen en kan dit niet zonder omgevingsvergunning.