Gemeente Holsbeek

Zuiver je afvalwater zelf - infoavond 20 februari

Gepubliceerd op  do 12 jan 2023
Infoavond IBA: zuiveren van afval water in individueel te optimaliseren buitengebied.

Waarom zuiveren? 

Nog veel Vlaamse woningen lozen hun afvalwater ongezuiverd in de natuur. Bacteriën en chemische stoffen verontreinigen bodem en oppervlaktewater. Dit heeft negatieve effecten op de fauna en flora en kan ziektes en geurhinder verspreiden. 

Infoavond

Op 20 februari organiseert Holsbeek een infoavond over IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater).

Een expert van Aquafin schetst het wettelijk kader en stelt oplossingen voor. Nadien is er ruimte voor vragen.

Graag verwelkomen we je op 20 februari, om 20u, in de raadzaal van het gemeentehuis! 

Kan je er niet bijzijn? De presentatie zetten we na de avond op de gemeentelijke website