Gemeente Holsbeek

Adviesraad voor toerisme

De gemeentelijke adviesraad voor toerisme is een door de gemeenteraad erkende raad die het college van burgemeester en schepenen adviseert inzake onderstaande toeristische aangelegenheden.

  • Het valoriseren van het toeristisch en historisch patrimonium.
  • Het uitbouwen van een toeristisch aantrekkelijk en waardevol verblijf in de gemeente.
  • Het voeren van publiciteit en propaganda over de eigen producten zowel in de gemeente als erbuiten.
  • Het zorgen voor een goed onthaal van de toeristen.
  • Het leggen van contacten met horecabedrijven, verenigingen en inrichtingen die een bepaald belang kunnen hebben op toeristisch vlak.
  • Het samenwerken met andere diensten voor toerisme.
  • Het co├Ârdineren, mede-organiseren en promoveren van activiteiten ten behoeve van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Samenstelling

Uitbaters vakantieverblijven, B&B’s, streekproducenten, horeca-uitbaters, fietscafé’s, leden HWHeemkunde, streekgidsen en alle ge├»nteresseerden die het toerisme in Holsbeek een warm hart toedragen.

Copyright foto: Jan Crab