Gemeente Holsbeek

Toegankelijkheidsverklaring - Lokaal Bestuur Holsbeek

Het Lokaal Bestuur Holsbeek streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.holsbeek.be.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

We namen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • Integratie screeningstool in het CMS en op www.holsbeek.be:
  • screening bij ingave nieuwe content,
  • periodieke screening van de ganse site.
 • Aanpassing frontend www.holsbeek.be met een hoog contrast switch knop.
 • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
  • dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.

Daarnaast organiseerden we een interne infosessie voor werknemers.

 • De webredacteurs kregen de mogelijkheid om op 20 en 27 februari 2020 deel te nemen aan een training over:
  • de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
   • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen;
   • de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
  • de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
  • helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

NALEVINGSSTATUS

De website www.holsbeek.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk omwille van de volgende redenen:

Niet-naleving van het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018

De geïntegreerde website van OCMW Holsbeek (www.ocmw.holsbeek.be) voldoet niet aan de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen, gesteld door het Vlaams Bestuursdecreet.

Corrigerende maatregel om de niet-toegankelijkheid van de OCMW-website te verhelpen

De webredactie integreert de content van de website van OCMW Holsbeek in de website van
www.holsbeek.be, conform de vereiste toegankelijkheidsrichtlijnen.

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Het lokaal bestuur kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke PDF’s

We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige PDF-bestanden halen we offline.

De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.holsbeek.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals cevi.be, in.holsbeek.be, de UiTdatabank,… al dan niet via automatische integratie op de frontend.
Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

EXTRA TOELICHTING

Het Lokaal Bestuur Holsbeek blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.holsbeek.be.
De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.
De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 11 september 2020, in samenwerking met de webleverancier LCP.
Op 17 september 2020 keurde het College van Burgemeester en Schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van de website www.holsbeek.be?
Laat het weten aan de communicatiedienst via communicatie@holsbeek.be. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

HANDHAVINGSPROCEDURE

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheidsproblemen op de website www.holsbeek.be?
Neem contact op met de Algemeen Directeur via algemeendirecteur@holsbeek.be.

Publicatiedatum toegankelijkheidsverklaring op website: 18 september 2020.