Gemeente Holsbeek

Reglementen & verordeningen

Sedert 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen verplicht bekend gemaakt worden via de website.
Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

Reglementen en verordeningen die opgesteld werden voor 1 januari 2014, kunnen op vraag bekomen worden.

Alle reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald.