Gemeente Holsbeek

Brandveiligheid evenementen

Tijdens de gemeenteraad van 28 juni 2022 is het zonale reglement evenementen goedgekeurd.

Dit reglement bepaalt de minimale eisen waaraan bijvoorbeeld de opstelling van een kermis, een tent of een foodtruck moet voldoen om de brandbestrijding en de evacuatie op een vlotte wijze te laten verlopen en om de interventies van de brandweer te vergemakkelijken.

Toepassingsgebied

Het reglement is van toepassing op alle plaatsen waar een evenement wordt georganiseerd, ongeacht de frequentie of de duur.

Meer info

Zie bijgevoegde bestanden voor raadpleging van het reglement.