Gemeente Holsbeek

College van burgemeester & schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Daaronder valt onder meer de dagelijkse werking van het gemeentebestuur.

Het college is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van beslissingen van de hogere overheid (provincie, gewest, federale staat).

Het college is collegiaal verantwoordelijk. Dit betekent dat er in het college gezamenlijk beslissingen worden genomen.

In Holsbeek vergadert het college in regel iedere week op donderdagnamiddag.

Raadpleeg hier de besluitenlijsten vanaf 2019