Gemeente Holsbeek

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad geeft advies over het te voeren bibliotheekbeleid en waakt over het dagelijks beheer van de bibliotheek.

  • De bestuursleden vergaderen ca. drie keer per jaar
  • Zij denken na over de algemene werking van de bibliotheek 
  • De bestuursleden adviseren bij onder meer het budget, gebruikersreglementen en tarieven, de samenwerking van de bib met het onderwijs, verenigingen,…
  • Zij organiseren samen met het bibpersoneel activiteiten: bibliotheekweek, boekenverkoop,...

Samenstelling

  • Vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen in de gemeenteraad (tien leden)
  • Vertegenwoordigers van gebruikers (tenminste tien leden)
  • De schepen van bibliotheek (waarnemend lid)
  • De bibliothecaris (secretaris)

Voorzitter: Yvette Dendooven

De bibliotheekraad wordt samengesteld door de gemeenteraad.

Interesse?

Zin om mee te denken over de werking en de toekomst van de bibliotheek?
Zin om mee te werken bij bibliotheekactiviteiten?

Je kan je kandidaat stellen via 016 62 91 99, bibliotheek@holsbeek.be of in de bib zelf.