Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking

De GROS vergadert een tiental keer doorheen het jaar met de betrokken schepen, de cultuurambtenaar en leden van 11.11.11, Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels en Vredeseilanden.

Evenementen om in Holsbeek interesse te kweken voor internationale solidariteit staan hoog op onze agenda (lezing, 'Holsbekenaren-in-de-wereld-avond', af en toe een concert,…). 

Daarnaast wisselen we op de vergaderingen ideeën uit over de inhoud van internationale en duurzame samenwerking, de aanpak voor de diverse geldinzamelingsacties in de gemeente, de voorbeeldrol van de gemeente op het vlak van Fair Trade-consumptie,…

Tot slot adviseert de raad de gemeente op het gebied van de besteding van het Holsbeekse budget voor ontwikkelingssamenwerking. 

Onze missie

Als GROS geloven we in een rechtvaardige en solidaire samenleving.

In een Vlaanderen waar diversiteit toeneemt, globalisering overal doordringt en de gevolgen van klimaat- en grondstoffencrisis voelbaar worden, is het een illusie dat we op ons eiland kunnen blijven leven.
Onze buren hebben ons nodig en wij hen, daar moeten we ons van bewust zijn.
Het maakt immers niet uit of die buren nu dichtbij of ver wonen.

Werken aan een leefbare planeet begint bij de jongsten die we via verschillende acties een brede en positieve kijk willen geven op de wereld.
Dat doen we niet alleen.
We hebben er de hulp van alle volwassenen voor nodig.

We willen werken aan een wederkerige, duurzame relatie met het zuiden.
We zijn verontwaardigd door de onwetendheid bij jong en oud als het aankomt op deze broodnodige relatie.
Daarom willen we, samen met onze partners, onze medeburgers bewust maken van wat zij zelf kunnen betekenen en doen.
We willen de ruimte creëren om het noord-zuid thema te laten leven in ontmoetingen tussen mensen en in concrete acties.

Hiervoor willen we als GROS initiator, trekker en ondersteuner zijn.

Samenstelling

Voorzitter: Jan Vannoppen, internationaal@holsbeek.be