Gemeente Holsbeek

Jeugdraad

De jeugdraad geeft advies over verschillende zaken omtrent het jeugdbeleid van de gemeente.
De jeugdraad organiseert ook verschillende evenementen binnen de gemeente, meestal in samenwerking met de jeugddienst: Buitenspeeldag, Zeppkistenrace, Boekenkaftdag, de Jeugdraad-fuif, de Dragon Race...

De jeugdraad probeert ook een uitwisselings- en contactplaats te zijn voor de verschillende actoren in het jeugdwerk en de doelgroep jeugd.

Samenstelling

De jeugdraad is samengesteld uit meerdere jeugdraadsleden, een penningmeester, een voorzitter en een secretaris (de jeugdconsulent).
Iedere inwoner van Holsbeek tussen 17 jaar en 35 jaar die lid of geen lid is van een jeugdvereniging (en geen politiek mandaat beoefent) kan zich kandidaat stellen voor de jeugdraad.
Elke vereniging in het jeugdwerk mag 2 leden afvaardigen als jeugdraadslid.

Voorzitter:
Lars Van Eemeren

Penningmeesters:
Brecht Merens
Vic Van Geysel

Je vindt ons ook op Facebook!