Gemeente Holsbeek

Landbouwraad

De landbouwraad geeft advies en beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen.

De landbouwraad is het aanspreekpunt voor alle land- en tuinbouwkwesties.
De raad geeft advies (op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen initiatief) over de technische, sociale, economische, hygiënische en juridische aspecten van plaatselijke landbouwproducten die de landbouw of de tuinbouw aanbelangen of de belangen betreffen van de aangesloten verenigingen.
Alle initiatieven kunnen worden opgenomen, aangemoedigd, gecoördineerd en uitgewerkt.

Samenstelling

De landbouwraad is samengesteld uit:

  • voorzitter
  • ondervoorzitter
  • schepen van landbouw
  • secretaris
  • afgevaardigden van de politieke fracties
  • belangstellende inwoners uit de verschillende deelgemeenten

Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.

Voorzitter: Cindy Janssens - landbouw@holsbeek.be