Gemeente Holsbeek

Milieuadviesraad

De gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur, dierenwelzijn en klimaat (milieuadviesraad) is een erkend adviesorgaan. 

De milieuadviesraad adviseert de gemeente of neemt initiatieven met als doel de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, de natuur, het landschap en de duurzame ontwikkeling in de gemeente Holsbeek. Dierenwelzijn maakt integraal deel uit van deze doelstelling. 

Samenstelling

De milieuadviesraad is samengesteld uit:

  • Voorzitter : Filip Lefebre
  • Ondervoorzitter : Bruno Wens
  • Schepen van milieu
  • Secretaris : omgevingsambtenaar
  • In totaal maximaal 12 stemgerechtigde leden uit verschillende deelgemeenten
  • Deskundigen of afgevaardigden van politieke fracties op uitnodiging van de voorzitter

De milieuadviesraad kan werkgroepen oprichten.

Contact:  milieu@holsbeek.be