Gemeente Holsbeek

Milieuadviesraad

De gemeentelijke milieuadviesraad adviseert de gemeente over haar milieubeleid.

Samenstelling

De milieuadviesraad is samengesteld uit:

  • voorzitter
  • ondervoorzitter
  • schepen van milieu
  • milieuambtenaar (secretaris)
  • afgevaardigden van de politieke fracties
  • belangstellende inwoners uit de verschillende deelgemeenten

Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.

Voorzitter: Filip Lefebre - milieu@holsbeek.be