Gemeente Holsbeek

Sportraad

De sportraad keurde op 5 april 2007 de statuten voor de sportraad goed en op 11 oktober van datzelfde jaar deed de gemeenteraad dat.
De sportraad adviseert het gemeentebestuur over haar sportbeleid.

Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden van Holsbeekse sportverenigingen.
Vijf leden van de algemene vergadering vormen het Dagelijks Bestuur dat alle Algemene Vergaderingen voorbereidt.

Voorzitter: Frederik Goegebeur - sport@holsbeek.be