Gemeente Holsbeek

Verkeersadviesraad

De verkeersadviesraad adviseert het gemeentebestuur (op eigen initiatief of op vraag van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen) over belangrijke mobiliteitsdossiers.

Samenstelling

Elke belangstellende inwoner van de gemeente Holsbeek kan een effectief lid worden van de verkeersadviesraad.

De verkeersadviesraad is samengesteld uit:

  • voorzitter
  • ondervoorzitter
  • schepen van mobiliteit en verkeer
  • mobiliteitsambtenaar (secretaris)
  • afvaardiging van de politiezone
  • afgevaardigden van de politieke fracties
  • belangstellende inwoners uit de verschillende deelgemeenten

Het lidmaatschap loopt gelijk met de duur van het mandaat van de leden van de gemeenteraad.

Voorzitter: Urbain Radelet - verkeer@holsbeek.be