Gemeente Holsbeek

Lokaal Overleg Kinderopvang - LOKI

Het Lokaal Overleg Kinderopvang brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven,...).
Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in Holsbeek.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het forum dat zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het Lokaal Loket Kinderopvang.

Samenstelling

 1. Een vertegenwoordiger van elk van de lokale actoren kinderopvang of groepen van lokale actoren kinderopvang
  • De Gemeentelijke Basisschool
  • De Vrije Basisscholen gevestigd op het grondgebied van de gemeente
  • De Jeugddienst van de gemeente
  • De Sportdienst van de gemeente
  • De Speelpleinwerking van het OCMW
  • VZW De Sterrekes
  • De Landelijke Kinderopvang
  • De zelfstandige onthaalouders gevestigd op het grondgebied van de gemeente
 2. Een vertegenwoordiger van elk van de volgende groepen van gebruikers inzake kinderopvang
  • Oudercomité Gemeentelijke Basisschool vestiging Holsbeek
  • Oudercomité Gemeentelijke Basisschool vestiging Kortrijk-Dutsel
  • Oudercomité Gemeentelijke Basisschool vestiging Nieuwrode
  • Ouderraad Vrije Basisschool Holsbeek-Plein
  • Ouderraad Vrije Basisschool Klim-Op, vestiging Holsbeek-Dorp
  • Ouderraad Vrije Basisschool Klim-Op, vestiging Nieuwrode
  • De Gezinsbond
 3. De vertegenwoordigers van het lokaal bestuur
  • Het lid van het college van burgemeester en schepenen, verantwoordelijk voor Jeugd
  • Het lid van het college van burgemeester en schepenen, verantwoordelijk voor Welzijn
  • De Voorzitter van het OCMW
  • De voorzitter van de gemeenteraadscommissie bevoegd voor Onderwijs
 4. De afgevaardigde van Kind en Gezin
 5. Deskundigen aangeduid door de gemeenteraad

Voorzitter: Lieve Verstraeten - jeugd@holsbeek.be