Gemeente Holsbeek

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het aanslagjaar 2019 tot en met 2024 worden ten behoeve van de gemeente 818,64 opcentiemen op de onroerende voorheffing van het Gewest geheven. De bovenvermelde opcentiemen zullen geïnd worden door de ontvanger der Belastingen (samen met de onroerende voorheffing van het Gewest).