Gemeente Holsbeek

Hoe beëdigde vertalers en tolken vinden?

Sinds 29 december 2019 geldt een nieuw wettelijk kader voor beëdigd vertalers en tolken. Er werd een nationaal register met alle beëdigde vertalers/tolken opgericht. Dit register is momenteel echter enkel toegankelijk voor de diensten van Justitie en nog niet vrij toegankelijk voor burgers, steden en gemeenten.

Enkel de vertalers/tolken die opgenomen zijn in het nationaal register hebben hun eed afgelegd en mogen de titel van beëdigde vertaler, tolk of vertaler/tolk dragen. Deze beëdigde vertalers/tolken krijgen op termijn een legitimatiekaart en een officiële stempel (6 jaar geldig).

In afwachting van de publieke toegankelijkheid van het nationaal register is het aan te raden steeds te vragen naar de legitimatiekaart (of attest van eedaflegging in afwachting van de uitreiking) van een vertaler/tolk vooraleer een vertaalopdracht te plaatsen.

Voor het zoeken van beëdigd vertalers en tolken kan je voolopig best kijken op de websites van de beroepsverenigingen van beëdigd vertalers:
- BBVT: https://www.bbvt.be/
- BKVT: https://www.cbti-bkvt.org/nl
- LEXTRA LINGUA: http://lextra-lingua.be/