Gemeente Holsbeek

Aanvraag lijnvergunning

Wanneer moet je een lijnvergunning aanvragen?

Het plaatsen en/of vervangen van vaste inrichtingen zoals

 • muurtjes
 • afsluitingen
 • poorten
 • haagbeplantingen
 • leibomen
 • brievenbussen
 • ornamenten

langs

 • openbare wegenis
 • buurt- en voetwegen
 • waterlopen

kan vallen onder de toepassing van het gemeentelijk politiereglement op het plaatsen van lijnelementen. 
Dergelijke handelingen zijn dus afhankelijk van een schriftelijke toelating van het college.

Procedure

De aanvraag van een lijnvergunning gebeurt aan de hand van een duidelijke schets met vermelding van:

 • de plaats
 • het materiaal
 • de hoogte
 • de kadastrale gegevens
 • de adresgegevens

Indien mogelijk mag je ook steeds een foto ter verduidelijking bijvoegen, maar dit is niet verplicht.

Het volledige dossier dien je in bij de dienst ruimtelijke ordening.
Onze medewerkers helpen je eveneens bij het bekomen van verdere inlichtingen.
Als leidraad stellen we alvast een aanvraagformulier ter beschikking onderaan deze pagina.

Regelgeving

Het is dus mogelijk dat kleine tuinconstructies of aanplantingen vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning maar dat ze toch vallen onder het Besluit van de gemeenteraad van 21 maart 2017. Het algemeen politiereglement (GAS-reglement) maakt het plaatsen van lijnelementen langs buurtwegen vergunningsplichtig.