Gemeente Holsbeek

Onderneming, starten

Info Starters

Ondernemingsloketten

Om de administratieve verplichtingen van beginnende en gevestigde zelfstandige ondernemers te vereenvoudigen, werden er ondernemingsloketten en een Kruispuntbank Ondernemingen opgericht.
Deze ondernemingsloketten staan onder andere in voor de inschrijving van natuurlijke personen, rechtspersonen of verenigingen die in België:

 • hetzij als handelsonderneming opereren;
 • hetzij als werkgever onderworpen zijn aan de sociale zekerheid;
 • hetzij BTW-plichtig zijn;
 • hetzij als zelfstandigen een intellectueel of vrij beroep uitoefenen of aan dienstverlening doen.

Een volledige lijst van alle erkende ondernemingsloketten vind je op de website van de FOD Economie.

Op de website van de FOD Economie vind je ook uitgebreide informatie over het opstarten van een onderneming.

Oprichtingsformaliteiten

Stap 1: Juridische formaliteiten

 1. Griffie rechtbank van koophandel

  Wanneer je een zaak opricht die een rechtspersoonlijkheid heeft (pvba, nv,…), meld dan de oprichtingsakte en eventueel de statuten aan de griffie van de ondernemingsrechtbank.
  Deze informatie is in feite de 'geboorteakte' van de vennootschap en wordt gepubliceerd in het staatsblad.
  Het verschijningsnummer en de verschijningsdatum in het Staatsblad zijn nodig om je verder in te schrijven bij een ondernemersloket

 2. Zichtrekening openen

  Elke onderneming moet bij een erkende financiële instelling een zichtrekening openen. Hierop stort je het ingebrachte kapitaal.

Stap 2: inschrijving in een ondernemingsloket

Het ondernemingsloket is een hele stap vooruit in de administratieve vereenvoudiging.
Je kan er terecht voor heel wat aanvragen.

 1. Ondernemingsnummer

  Via het ondernemingsloket schrijf je je formeel in als handelsonderneming en krijg je een ondernemingsnummer. 
  Ben je btw-plichtig, dan is dat ondernemingsnummer ook meteen je btw-nummer.
  Je moet dit nummer expliciet laten activeren.
  Het ondernemingsloket kan dat voor jou doen of je doet dat zelf bij het ministerie van financiën.
  Opgelet: je mag je zaak niet openen als je geen ondernemingsnummer hebt.
  Je moet het ondernemingsnummer minimaal 15 dagen voor de opening aanvragen.

 2. Vestigingsgetuigschrift

  Elke zelfstandige heeft een vestigingsgetuigschrijft nodig.
  Als je dat nog niet hebt, vraag je dit ook aan bij het ondernemingsloket. 
  De aanvrager moet een getuigschrift 'basiskennis bedrijfsbeheer' voorleggen.
  Voor de horecasector heb je ook een 'bewijs van beroepskennis' nodig als je meer dan 'lichte maaltijden' serveert.
  Het 'bewijs van beroepskennis' wordt ook wel eens het 'vestigingsattest' genoemd.
  Voor meer info over wat 'lichte maaltijden' zijn, contacteer je de Economische inspectie.

 3. Hygiënevergunning

  Iedereen die voedingsmiddelen fabriceert, invoert of in de handel brengt, moet daarvoor een vergunning hebben.
  Daaronder vallen ook de horecazaken.
  Deze vergunning vraag je aan aan bij FAVV (het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - vroeger ook de eetwareninspectie genoemd).
  Het gaat om een verplichte registratie zodat deze dienst later op gerichte wijze controles op de veiligheid van voedingswaren kan uitvoeren.
  Deze vergunning slaat op de hele activiteit en je betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage.

 4. Aanvraag 'beroepskaart voor vreemdelingen'

  Elke vreemdeling die niet beschikt over een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur en die in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, moet een beroepskaart aanvragen bij het ondernemingsloket.
  Als je onder de categorie 'geen beroepskaart nodig' of onder de categorie 'vrijstelling beroepskaart aan te vragen' valt, dan vervalt deze formaliteit.