Gemeente Holsbeek

Sluikstort, opruiming (belasting)

Deze belasting heffen we op het weghalen en verwijderen van afvalstoffen (hondenpoep inbegrepen) die gestort of achtergelaten worden:

  • op niet-reglementaire plaatsten of tijdstippen
  • in niet-reglementaire recipiënten

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door diegene die de afvalstoffen heeft gestort of achtergelaten en door diegene die daartoe opdracht of toelating gaf.

Desgevallend zijn diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 

Prijs

Belasting op het opruimen van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval

- administratiekosten: 150 euro

- loonkosten werklieden tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen: 30 euro/uur/man

- inzetten van een vrachtwagen zonder chauffeur tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen: 50 euro/uur.

Voor dit onderdeel van de belasting rekenen we een minimum van 400 euro aan.

Belasting op het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achtergelaten huishoudelijke afvalstoffen en het met huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld bedrijfsafval

- vervoerskosten naar de overslag-, stort- of verbrandingsinstallatie: 2 euro/km

- overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten: 200 euro/ton afvalstoffen

- loonkosten werklieden tijdens het afvoeren van de achtergelaten afvalstoffen: 30 euro/uur/man

Voor dit onderdeel van de belasting rekenen we een minimum van 400 euro aan.