Gemeente Holsbeek

Tweede verblijven (belasting)

Dit is een gemeentelijke belasting die we heffen op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Holsbeek.
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf.

Voor wie?

Iedereen die een tweede verblijf heeft.

Onder tweede verblijf wordt verstaan: elke woongelegenheid waarvan diegene die er kan verblijven niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters (ongeacht of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, grote of kleine weekendhuizen of buitengoederen, optrekjes, chalets en andere vaste woongelegenheden met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans).

Prijs

De belasting op tweede verblijven bedraagt 750 euro.