Gemeente Holsbeek

Bezwaar (belasting)

Als belastingplichtige ontvang je vanwege het gemeentebestuur een aanslagbiljet.
Ga je hiermee niet akkoord (bv. bedrag/berekening foutief, naam/belaste periode niet correct,…) dan kan je een bezwaar indienen.

Afhandeling

Bezwaarschriften moeten binnen drie maanden aangetekend verzonden worden t.a.v. het schepencollege van de gemeente Holsbeek (Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek).