Gemeente Holsbeek

Wijk-werken

Screening door VDAB of OCMW

Werkzoekenden of leefloners worden door de VDAB of het OCMW gescreend en wie in aanmerking komt, kan maximaal 2 x 6 maand aan de slag als wijk-werker.

Wie kan wijk-werkers aanvragen?

Particulieren, scholen, vzw’s, lokale besturen kunnen een aanvraag doen om kleine klussen of opdrachten te laten uitvoeren door wijk-werkers.

Aan de slag als wijk-werker? 

Wijk-werkers mogen max 60 uur per maand werken en krijgen daarvoor een premie bovenop hun uitkering. Gedurende het jaar dat de werkzoekenden als wijk-werker actief mogen zijn, zullen ze begeleiding krijgen om door te stromen naar een passende job. En dat is het grote verschil met de vroegere PWA: het wijk-werken is bedoeld als een opstapje om terug aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.

Wie interesse heeft om als wijk-werker aan de slag te gaan moet zich wenden tot zijn of haar trajectbegeleider bij VDAB (indien ingeschreven als uitkeringsgerechtigd werkzoekende) of bij OCMW (indien leefloongerechtigd). Zij beslissen of je in aanmerking komt voor dit statuut.

Online platform VDAB

VDAB lanceerde een online platform waar zowel gebruikers als wijk-werkers gebruik van kunnen maken. VDAB stelde ook een lijst op met klusjes en taken die een wijk-werker mag uitvoeren.

Meer info

www.vdab.be/wijk-werken