Gemeente Holsbeek

Ziekenfonds

Wat?

In België beheert een ziekenfonds (mutualiteit) de verplichte ziektekostenverzekering. Dit is verplicht voor iedereen die:

  • Begint te werken als bediende of arbeider
  • Nog studeert en 25 jaar wordt
  • Een werkloosheidsuitkering ontvangt
  • Kinderen tot 25 jaar zijn automatisch aangesloten via het fonds van het gezinshoofd, tenzij ze eerder fiscaal onafhankelijk worden.

Waarom?

Ziekenfondsen doen terugbetalingen/tegemoetkomingen in een deel van de kosten die gemaakt worden bij dokters, ziekenhuizen, tandartsen,... Daarnaast heeft elk ziekenfonds vaak nog extra voordelen zoals activiteiten, workshops en dergelijke meer. 

Welke ziekenfondsen zijn er allemaal? 

Om een passend ziekenfonds te vinden kan je terecht op de websites van de ziekenfondsen zelf. Zo heb je onder anderen de Christelijke Mutualiteit, Liberale Mutualiteit, Socialistische Mutualiteit, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds en Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Om deze makkelijk te kunnen vergelijken zijn er op het internet ook websites waar je op basis van je postcode alle nabije ziekenfondsen en bijhorende kosten kan raadplegen. Dat kan bijvoorbeeld via deze link