Gemeente Holsbeek

Klimaatengagement Vlaams-Brabant

Klimaatneutraliteit

De provincie Vlaams-Brabant streeft, samen met de intergemeentelijke organisaties Interleuven en Haviland, naar klimaatneutraliteit en kan daarbij rekenen op de steun van haar gemeenten.

2013 - 54 gemeenten

Op 4 oktober 2013 ondertekenen 54 Vlaams-Brabantse gemeenten het eerst Vlaams-Brabantse Klimaatengagement. Ook de gemeente Holsbeek engageerde zich voor het voeren van een gedegen klimaatbeleid.

2019 - 64 gemeenten

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. De laatste vier jaar waren de warmste ooit. Daar moeten we iets aan doen.
Quasi alle Vlaams-Brabantse gemeenten maken werk van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid. Op 18 oktober 2019 werd dit vastgelegd in een nieuw Klimaatengagement.
64 gemeenten, waaronder Holsbeek, tekenden mee.

Wat houdt het engagement in?

  • Minder COuitstoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en door te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
  • De effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, verminderen.
  • Alle relevante actoren betrekken bij de uitvoering van het lokaal klimaatbeleid.
  • Zelf het goede voorbeeld geven!

Meer info

Foto: Lander Loeckx, provincie Vlaams-Brabant