Gemeente Holsbeek

Luchtverontreiniging en geurhinder

Luchtverontreiniging en geurhinder kunnen zowel tot een negatieve beleving als tot negatieve gezondheidseffecten leiden.
De blootstelling kan directe gezondheidsklachten geven wanneer toxische stoffen worden ingeademd.
De geurhinder van particuliere activiteiten levert een belangrijke bijdrage aan de totale geurhinderproblematiek in Vlaanderen.

Op 16 december 2008 heeft de gemeenteraad een politiereglement goedgekeurd ter bestrijding van geurhinder.