Gemeente Holsbeek

Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket van de Vlaamse Overheid kan je sinds 1 januari 2018 omgevingsdossiers indienen.

Je kan op dit loket:

 • je ingediende dossiers opvolgen.
 • digitale dossiers in openbaar onderzoek bekijken.
 • digitaal een bezwaarschrift indienen.
 • een omgevingscheck laten uitvoeren op de locatie waar de werken zullen plaatsvinden.

Soort dossiers

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket (tenzij analoog indienen is toegestaan).

Dossiers op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg)

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten:

 • Vlaamse projecten en projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer provincies
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1
 • meldingen, bijstellingen, ... die horen bij bovenstaande projecten

Dossiers op lokaal niveau (gemeenten)

Alle lokale dossiers moeten worden ingediend in het omgevingsloket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog worden ingediend.