Gemeente Holsbeek

Organiseren van wieler- en alle terreinwedstrijden

Opgelet: het invullen van het gemeentelijk evenementenformulier is ook voor wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden verplicht. Wanneer het gemeentelijk evenementenformulier ontbreekt, is de aanvraag onvolledig en kan deze niet behandeld worden.

Voor wie?

De organisators van wielerwedstrijden en alle-terreinwedstrijden moeten bij het gemeentebestuur een aanvraag indienen.

Bij deze evenementen wordt er gebruik gemaakt van verschillende wegen en van het openbaar domein.
Omdat deze activiteiten ook een invloed kunnen hebben op andere weggebruikers, moet elke organisator bij het gemeentebestuur nagaan onder welke voorwaarden hun activiteit georganiseerd kan worden.

Procedure

De vergunning moet worden aangevraagd via het aanvraagformulier, terug te vinden bij de downloads, en via het evenementenformulier van de gemeente.
Het is verplicht om beide aanvraagformulieren in te vullen.

Het aanvraagformulier moet tenminste 14 weken vóór de wedstrijd ingediend worden.
Laattijdige aanvragen zullen geweigerd worden.

Samen met het aanvraagformulier en het evenementenformulier bezorg je ons ook:

  • een overzichtelijk plan van het parcours, met een duidelijke aanduiding van de start en de aankomst, alsook de richting waarin men rijdt.
  • de melding voor de federale gezondheidsinspecteur in verband met de dringende geneeskundige hulpverlening.

Het bewijs van verzekering bezorg je ons ten laatste weken 8 weken vóór de wedstrijd.

Wat na jouw aanvraag?

De burgemeester vraagt, voor zover van toepassing, de nodige toelatingen en adviezen op bij de betrokken wegbeheerder, de lokale politiezone en de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening.

Ten laatste 6 weken vóór de wedstrijd geeft de burgemeester al dan niet zijn definitief akkoord, eventueel onder voorwaarden.

Hierbij ontvang je onmiddellijk ook de lijst van de kruispunten volgens de betrokken categorie, de seingeversregeling en de tijdelijke verkeersregeling.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden