Gemeente Holsbeek

Overhangende takken en belemmerende beplanting

Tussen particulieren:

Bij overhangende takken mag je het recht niet in eigen handen nemen.
Het is alleen de eigenaar van de bomen die de overhangende takken mag snoeien.

Op basis van art. 37 van het veldwetboek kan je je buur verplichten de takken te snoeien die over jouw eigendom hangen.
Wanneer deze hier niet op ingaat, kan er enkel nog via de vrederechter een oplossing gezocht worden.

Doorschietende wortels mag men wel eigenhandig weghakken.

Tussen een particulier en de gemeente:

Op 23 februari 2016 heeft de gemeenteraad bijgevoegd reglement 'overhangende takken en belemmerende beplanting' goedgekeurd.

Er is sprake van overhangende takken wanneer er takken van bomen en andere beplantingen tot op minder dan 4,5 meter boven de rijweg en tot op minder dan 3 meter boven de gelijkgrondse berm of het voetpad hangen.

Vaak krijgt de gemeente bericht van EcoWerf in verband metĀ overhangende takken.
Deze takken kunnen voor grote problemen zorgen bij de ophaling van het huisvuil.
De eigenaar van de overhangende takken wordt dan ook aangemaand om deze takken zo snel mogelijk te verwijderen.
Anders kan het gebeuren dat het huisvuil niet meer kan worden opgehaald.

Procedure

De eigenaar van de overhangende takken wordt door de gemeente aangemaand om deze te verwijderen.

  • De eerste aanmaning gebeurt per gewone brief.
  • Indien er na 30 dagen geen actie wordt ondernomen door de eigenaar, wordt een tweede aangetekende aanmaning gestuurd.
  • Indien er na 14 dagen nog steeds geen actie ondernomen werd door de eigenaar, zal het opruimen en verwijderen van de overhangende takken hetzij door de gemeentediensten, hetzij door een door de gemeente aangestelde derde gebeuren.
    De kosten voor het verwijderen en opruimen van overhangende takken worden aangerekend aan de eigenaar van de bomen en andere beplanting.