Gemeente Holsbeek

Kapmachtiging (vellen van bomen)

Indien je een boom of meerdere bomen wil kappen, stel je je eerst volgende vragen:

 • staat de boom in bosverband? Een kapmachtiging van ANB is noodzakelijk. Je aanvraag dien je digitaal in via https://eloket.natuurenbos.be/. Meer info over hoe indienen vind je in een kort kennismakingsfilmpje.
 • staat de boom in een beschermd landschap? De gemeente moet hiervoor advies aanvragen aan erfgoed en een vergunning is nodig.
 • staat de boom in een natuurreservaat? Een kapmachtiging van ANB is noodzakelijk
 • staat de boom in een holle weg, houtkant of langs een waterloop in een groengebied? Een omgevingsvergunning is noodzakelijk
 • staat de boom op een huiskavel in de tuin? Een omgevingsvergunning is mogelijks nodig
 • staat de boom binnen de 15 meter van een vergunde woning in woongebied, is deze boom niet beschermd en heeft deze een omtrek van 1 meter op 1 meter hoogte? De boom kan gekapt worden (tenzij de verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning anders stelt).
 • vormt de boom een dreigend gevaar? Dan kan je door het bekomen van een burgemeestersbesluit overgaan tot een snellere kapping. Het burgemeestersbesluit is aan te vragen bij de dienst Wonen en Omgeving.
 • dreigt er onmiddellijk acuut gevaar en kan er om veiligheidsredenen niet gewacht worden met het vellen van de boom? De boom mag dadelijk gekapt worden, maar neem best eerst een aantal foto's die het gevaar illustreren.
  Je stelt ook ANB (bosverband) of de gemeente hiervan binnen de 24 uur op de hoogte voor de nodige vaststellingen (de boom moet dus ter plaatse blijven liggen).
 • is er een dringende kapping om veiligheidsredenen nodig in een openbaar bos? De kapping is mogelijk in overleg met de boswachter.

Let op!

Voor sommige kappingen moet een compensatie betaald aan het boscompensatiefonds of een nieuwe aanplant gebeuren.

Wanneer aanvragen?

 • Kappingen die expliciet zijn opgenomen in een goedgekeurd bosbeheerplan zijn niet meldingsplichtig en mogen onmiddellijk uitgevoerd worden.
 • Voor alle andere kappingen in het kader van het beheer van het bos (en een privébos) en die niet leiden tot ontbossing moet een kapmachtiging worden gevraagd bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de provincie waarin het bos gelegen is.
  Het ANB beslist binnen de 60 dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.
 • Voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden bijkomende voorwaarden.