Gemeente Holsbeek

Schadevaststelling land- en tuinbouwteelten

Schade aan teelten en gewassen in het algemeen

Extreme weersomstandigheden kunnen schade aan teelten en gewassen veroorzaken.

Om het inkomstenverlies bij de professionele land- en tuinbouw enigszins te compenseren, kan je met een schadevaststelling een vrijstelling van belasting van inkomsten op deze gewassen krijgen.

Wanneer er door overmacht (onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval of andere verschijnselen) schade wordt aangericht aan land- en tuinbouwteelten (in open lucht of onder glas) die de bedrijfsinkomsten van de landbouwers en/of tuinders in aanzienlijke mate kunnen verminderen, kan er op vraag van de getroffen land- en tuinbouwer een schadevaststelling gebeuren.

Voorwaarden

 • De land- of tuinbouwer dient een aanvraag in.
  Opgelet: schade kan enkel vastgesteld worden aan teelten en niet aan materieel, bedrijfsinstallatie of de veestapel.
 • De gemeentelijke schadecommissie stelt op een vastgestelde datum en in aanwezigheid van de schadelijder de schade vast.
  Deze commissie bestaat uit: de burgemeester of zijn afgevaardigde (voorzitter), twee experts landbouwers, de belastingcontroleur en de gewestingenieur van de Vlaamse dienst Landbouw.
 • Het plaatsbezoek resulteert in een proces-verbaal dat naar alle leden van de gemeentelijke schadecommissie en de schadelijder verzonden wordt.
  Hij kan dit dan toevoegen aan de belastingaangifte.

Procedure

Wanneer je schade hebt geleden aan land- en tuinbouwteelten meld je dit aan de dienst Wonen en Omgeving van de gemeente.

Belangrijk

Je moet de volgende gegevens bij de hand hebben om de aanvraagformulieren in te vullen:

 • nummer van de oppervlakteaangifte
 • kadastrale gegevens van de betrokken percelen

Regelgeving

Omzendbrief dd. 27 mei 2014 - Commissies tot vaststelling van schade aan teelten