Gemeente Holsbeek

Natuurgebieden

De Wingevallei

De Wingevallei ligt ten oosten van Leuven en ten zuiden van de E314.
Het heeft een oppervlakte van 2.244 hectare.
Er is een grote variatie aan bossen, heide, grasland, planten en dieren.
Er zijn 12 beschermde habitattypes terug te vinden en zes beschermde diersoorten.

In het oog springt het kasteel van Horst.
Dit kasteel ligt te midden van de Hagelandse heuvels.

Het grootste deel van de Wingevallei wordt beheerd door privé-boseigenaars.
Het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt beheren samen ongeveer een derde van het gebied.

De Wingevallei is een belangrijke recreatiepool waarin natuur het centrale belevingselement vormt.
Het recreatieaanbod richt zich vooral op wandelaars, fietsers en ruiters.

De Beninksberg

Het natuurreservaat Beninksberg vormt één van de meest uitgesproken voorbeelden van de typische Diestiaanheuvels.
Het is een afwisselend landschap van inheems loofbos, heide, schraal grasland en ruigte.

Het reservaat ligt grotendeels in natuur- en groengebied (met aansluitend waardevol agrarisch gebied) en is gelegen in het habitatrichtlijngebied 12 "Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen".
Het reservaat is landschappelijk beschermd sinds 1977.
In 1991 startte de overheid er met de aankopen van gronden en in 1993 richtte men er een deel van het gebied op als Vlaams Natuurreservaat.
Het reservaat wordt nog verder uitgebreid in het kader van de uitvoering van het natuurbeheerplan.
Momenteel heeft het een oppervlakte van 50 hectare.

Er is speciale aandacht voor het begrazingsproject met paarden, schapen en runderen.

Net als in de Wingevallei vormt het een belangrijke recreatiepool dat vooral gericht is op wandelaars.
Opgelet: honden zijn niet toegelaten.