Gemeente Holsbeek

Gescheiden riolering (subsidie)

De gemeente Holsbeek kent een subsidie toe voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater.

Voor wie?

Voor iedereen die zijn gemengde afvoer wenst te vervangen door een gescheiden afvoer.
Dit kan uit eigen beweging zijn of in het kader van rioleringswerken.

Voorwaarden

Je kan enkel een subsidie aanvragen voor een woning of gebouw met een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 juni 2001.

Deze woning of dit gebouw moet reeds aangesloten zijn op de openbare riolering (zie bijgevoegd reglement).

Een woning of gebouw waarvoor al eerder een toelage voor de vervanging van gemende afvoer door gescheiden afvoer werd uitbetaald, komt niet in aanmerking voor een nieuwe toelage.

Procedure

Je vult een formulier in voor de aanvraag van een subsidie voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater.

Dit kan:

Prijs

De subsidie bedraagt 500 euro indien de woning of het gebouw gelegen is langs een openbare weg waar de gemeente Holsbeek een gescheiden riolering heeft aangelegd en in dienst genomen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017.

De subsidie bedraagt 605 euro indien de woning of het gebouw gelegen is langs een openbare weg waar de gemeente Holsbeek een gescheiden riolering heeft aangelegd en in dienst genomen tussen 1 januari 2018 en 31 december 2023.

De subsidie bedraagt 750 euro voor alle andere woningen en gebouwen.

Afhandeling

In het geval van een verplichte scheiding bij rioleringswerken in het kader van wegenwerken:

 1. Het gemeentebestuur stelt een afkoppelingsdeskundige aan in het kader van de wegenwerken.
 2. De afkoppelingsdeskundige komt bij jou langs om een plan te maken van de bestaande toestand van jouw afwateringssysteem. Op basis van de bestaande toestand wordt een voorstel gemaakt van afkoppeling.
 3. Je voert de afkoppeling uit en neemt terug contact op met de afkoppelingsdeskundige.
 4. Een erkende keurder komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Het gemeentebestuur en jijzelf ontvangen hiervan een keuringsattest.
 5. Dit keuringsattest bezorg je, samen met het aanvraagformulier, aan de dienst openbare werken.
 6. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 7. Na goedkeuring van het college wordt de subsidie uitbetaald.

In het geval van een vrijwillige scheiding van afvalwater en regenwater:

 1. Je voert de afkoppeling uit conform de regelgeving.
 2. Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst openbare werken.
 3. Het gemeentebestuur stelt een erkende keurder aan. Deze keurder komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Het gemeentebestuur en jijzelf ontvangen hiervan een keuringsattest.
 4. Dit keuringsattest bezorg je aan de dienst openbare werken.
 5. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 6. Na goedkeuring van het college, wordt de subsidie uitbetaald.

Regelgeving

Gemeentelijk reglement

Zie bijgevoegd toelagereglement. 

Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023

In het Ministerieel Besluit Keuring van 20 maart 2023 werden o.a. de afkeurcriteria vastgelegd voor de keuring van privéwaterafvoer aan de hand van schema's.

Aquaflanders en VLARIO hebben gezamenlijke technische specificaties opgemaakt voor de keuring privéwaterafvoer in uitvoering van het ministerieel besluit.

Om klanten te informeren werden de technische specificaties in het kader van de keuring van privéwaterafvoer in een document gegoten. De richtlijnen en documenten in het kader van de keuringen kan je terug vinden op:

Uitzonderingen

Het college verleent ook een subsidie voor de vervanging van gemengde afvoer door gescheiden afvoer, in een vergund of vergund geacht gebouw waarbij in het verleden een individuele waterzuiveringsinstallatie (IBA) is geplaatst waarvan de werking goedgekeurd is door de gemeente en waar vervolgens bij aanleg van een gescheiden riolering in de straat toch een aansluiting op de openbare afvalwaterriolering wordt gerealiseerd.

De toelage wordt alleen toegekend indien het conformiteitsattest wordt afgeleverd binnen de
termijn voorzien in het gemeentelijk rioleringsreglement.