Gemeente Holsbeek

Gescheiden riolering (subsidie)

De gemeente Holsbeek kent een subsidie toe voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater. 

Voor wie?

Voor iedereen die zijn gemengde afvoer wenst te vervangen door een gescheiden afvoer.

Dit kan uit eigen beweging zijn of in het kader van rioleringswerken.

Voorwaarden

Je kan enkel een subsidie aanvragen voor een woning of gebouw met een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 juni 2001.

Deze woning of dit gebouw moet reeds aangesloten zijn op de openbare riolering (zie bijgevoegd reglement).

Procedure

Je vult een formulier in voor de aanvraag van een subsidie voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater.

Dit kan:

 • Digitaal: Online aanvragen
 • Via onderstaand aanvraagformulier. Je bezorgt dit terug aan de dienst openbare werken: 
  1. Via e-mail: mail je aanvraag naar openbarewerken@holsbeek.be
  2. Via post: stuur je aanvraag naar Gemeente Holsbeek – Dienst openbare werken
   (Dutselstraat 15 – 3220 Holsbeek)
  3. Via het loket: Kom langs op de bureau van de dienst openbare werken op het gemeentehuis.

Prijs

De subsidie bedraagt 500 euro.

Deze subsidie staat gelijk aan de kost die vroeger betaald moest worden voor een aansluiting op de openbare riolering.

Afhandeling

In het geval van een verplichte scheiding bij rioleringswerken in het kader van wegenwerken:

 1. Het gemeentebestuur stelt een afkoppelingsdeskundige aan in het kader van de wegenwerken.
 2. De afkoppelingsdeskundige komt bij jou langs om een plan te maken van de bestaande toestand van jouw afwateringssysteem. Op basis van de bestaande toestand wordt een voorstel gemaakt van afkoppeling.
 3. Je voert de afkoppeling uit en neemt terug contact op met de afkoppelingsdeskundige.
 4. Deze afkoppelingsdeskundige komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Je ontvangt hiervoor een keuringsattest.
 5. Dit keuringsattest bezorg je, samen met het aanvraagformulier, aan de dienst openbare werken.
 6. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 7. Na goedkeuring van het college wordt de subsidie uitbetaald.

In het geval van een vrijwillige scheiding van afvalwater en regenwater:

 1. Je voert de afkoppeling uit conform de regelgeving.
 2. Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst openbare werken.
 3. Het gemeentebestuur stelt een afkoppelingsdeskundige aan. Deze afkoppelingsdeskundige komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Het gemeentebestuur en jijzelf ontvangen hiervan een keuringsattest.
 4. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 5. Na goedkeuring van het college, wordt de subsidie uitbetaald.

Regelgeving

Zie bijgevoegd subsidiereglement. 

Uitzonderingen

Als je voor het aansluiten op de openbare riolering van jouw woning of gebouw meer dan 500 euro hebt betaald aan de gemeente Holsbeek, dan wordt jouw toelage opgetrokken tot het bedrag (btw inbegrepen) dat je voor de aansluiting hebt betaald.