Gemeente Holsbeek

Gescheiden riolering (subsidie)

De gemeente Holsbeek kent een subsidie toe voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater.

Voor wie?

Voor iedereen die zijn gemengde afvoer wenst te vervangen door een gescheiden afvoer.

Dit kan uit eigen beweging zijn of in het kader van rioleringswerken.

Voorwaarden

Je kan enkel een subsidie aanvragen voor een woning of gebouw met een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1 juni 2001.

Deze woning of dit gebouw moet reeds aangesloten zijn op de openbare riolering (zie bijgevoegd reglement).

Een woning of gebouw waarvoor al eerder een toelage voor de vervanging van gemende afvoer door gescheiden afvoer werd uitbetaald, komt niet in aanmerking voor een nieuwe toelage.

Procedure

Je vult een formulier in voor de aanvraag van een subsidie voor het vervangen van een gemengde afvoer door een gescheiden afvoer van afvalwater en regenwater.

Dit kan:

Prijs

De subsidie bedraagt 605 euro.

Deze subsidie staat gelijk aan de huidige kost van een rioolaansluiting.

Afhandeling

In het geval van een verplichte scheiding bij rioleringswerken in het kader van wegenwerken:

 1. Het gemeentebestuur stelt een afkoppelingsdeskundige aan in het kader van de wegenwerken.
 2. De afkoppelingsdeskundige komt bij jou langs om een plan te maken van de bestaande toestand van jouw afwateringssysteem. Op basis van de bestaande toestand wordt een voorstel gemaakt van afkoppeling.
 3. Je voert de afkoppeling uit en neemt terug contact op met de afkoppelingsdeskundige.
 4. Een erkende keurder komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Het gemeentebestuur en jijzelf ontvangen hiervan een keuringsattest.
 5. Dit keuringsattest bezorg je, samen met het aanvraagformulier, aan de dienst openbare werken.
 6. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 7. Na goedkeuring van het college wordt de subsidie uitbetaald.

In het geval van een vrijwillige scheiding van afvalwater en regenwater:

 1. Je voert de afkoppeling uit conform de regelgeving.
 2. Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de dienst openbare werken.
 3. Het gemeentebestuur stelt een erkende keurder aan. Deze keurder komt de uitgevoerde afkoppeling keuren. Het gemeentebestuur en jijzelf ontvangen hiervan een keuringsattest.
 4. Dit keuringsattest bezorg je aan de dienst openbare werken.
 5. De dienst openbare werken kijkt je aanvraag na en legt deze voor aan het college.
 6. Na goedkeuring van het college, wordt de subsidie uitbetaald.

Regelgeving

Zie bijgevoegd toelagereglement. 

Uitzonderingen

De toelage bedraagt 500 euro indien je in het kader van wegenwerken met aanleg van gescheiden riolering (in dienst genomen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017) verplicht werd om gescheiden aan te sluiten.
Deze aanvragen werden reeds in het verleden behandeld in het kader van de wegenwerken.

Overgangsbepaling:

De eigenaars van een woning of gebouw die niet verplicht werden gescheiden aan te sluiten in het kader van wegenwerken met aanleg van gescheiden riolering (in dienst genomen tussen 1 januari 2014 en 31 december 2017) en toch hebben afgekoppeld en hiervoor een toelage van 500 euro hebben ontvangen (tussen 1 januari 2018 en 15 april 2021), hebben recht op een bijkomende toelage van 105 euro.

De eigenaars van deze woningen en/of gebouwen worden retro-actief gecontacteerd aangaande deze bijkomende toelage.