Gemeente Holsbeek

Registratie van pluimvee en hobbypluimvee

Houd je thuis pluimvee als hobby? Of hou je pluimvee voor de eieren of voor de
slacht? Dan kan het goed zijn dat je je moet laten registreren in de Saniteldatabank.

Voor welke pluimveesoorten is deze wetgeving van toepassing?

De registratie in de Saniteldatabank is enkel van toepassing voor houders van: kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes en casuarissen).

Wanneer is het nodig om je te registreren?

Hou je enkel hobbypluimvee (bv. sierkippen) dat nooit in de voedselketen komt, ook de eieren
niet? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Als je meer dan 199 dieren als hobbypluimvee houdt en/of je neemt deel aan een markt. In dit geval laat je een beslag registreren als hobbyhouderij.
 • Beschik je over een inrichting waar je op regelmatige basis hobbypluimvee aan- en
  verkoopt? Dan word je beschouwd als een pluimveehandelaar en laat je een beslag als
  handelsbedrijf activeren.

Hou je pluimvee voor de productie van eieren en/of vlees? Dan zijn er ook hier twee
mogelijkheden:

 • Zolang je deze producten uitsluitend binnen het eigen gezin consumeert, moet je niets
  registreren.
 • Van zodra je echter pluimvee dat bestemd is voor de voedselketen of producten ervan
  (eieren/vlees) weggeeft of verkoopt buiten je gezin, is het wél verplicht om een bepaald
  type beslag te laten activeren in de Saniteldatabank.

Hoe laat je je registreren in de Saniteldatabank?

Vóór je start met het houden van pluimvee of hobbypluimvee waarvoor je verplicht bent om je te laten registreren, vul je het registratieformulier in. Dit bezorg je aan DGZ via mail naar helpdesk@dgz.be of met de post naar Industrielaan 29, 8820 Torhout.

Waarom is die registratie belangrijk voor jou als (hobby)pluimveehouder?

De dierziekten bij pluimvee zijn momenteel brandend actueel. Door de beslagen met pluimvee of hobbypluimvee te registreren, kunnen dergelijke ziekten beter gemonitord worden en acties ondernomen worden indien nodig.