Gemeente Holsbeek

Woonlening Vlaams Woningfonds

Wil je een woning kopen en heb je een bescheiden inkomen?
Dan kan je misschien rekenen op een lening van het Vlaams Woningfonds.

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan gezinnen en alleenstaanden met een bescheiden inkomen voor:

 • de aankoop van een woning of sociale koopwoning
 • het behoud van een woning
 • de renovatie, verbetering of aanpassing van een woning
 • de aankoop en renovatie van een woning

Doe de online test en je weet meteen of je in aanmerking komt.

Voorwaarden

Het Vlaams Woningfonds kent goedkope hypothecaire leningen toe aan alleenstaanden en gezinnen met of zonder kinderen.

Om een lening te krijgen moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • de woning moet in het Vlaams Gewest liggen
 • de vastgestelde maximumgrenzen inzake verkoopwaarde mag niet overschreden worden.
 • jouw netto-belastbaar inkomen moet minimum 10.367 euro bedragen en mag een bepaald maximumbedrag niet overschrijden.
 • uiterlijk bij de ondertekening van de leningsakte mag je geen volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten van een bouwgrond, kavel of andere woning
 • je moet voldoende solvabel zijn om de lening te kunnen afbetalen

Alle voorwaarden voor de woonlening van het Vlaams Woningfonds vind je op de website van het Vlaams Woningfonds.

Procedure

Voor het aangaan van een lening maak je telefonisch een afspraak in een van de provinciale kantoren van het Vlaams Woningfonds.

Als je langsgaat bij de provinciale dienst is het nuttig volgende documenten mee te brengen:

 • jouw identiteitskaart
 • jouw laatst beschikbare aanslagbiljet
 • alle bewijsstukken in verband met jouw huidige inkomen en dat van de personen die mee het krediet aangaan (minstens 6 laatste inkomensfiches)
 • de gegevens van de aan te kopen woning en/of kostprijsraming van de uit te voeren werken

Nieuwe locatie en gewijzigd tijdstip van de zitdagen in Aarschot: elke dinsdagnamiddag van 13.30 uur tot 16 uur in het Sociaal Huis te Aarschot (Bekaflaan 31A).

Prijs

Er wordt een lening toegekend tot 100% van de aankoopprijs of waarde van de woning en/of renovatiewerken.

De rentevoet bedraagt momenteel 2% en dit ongeacht het bedrag van de lening, het aantal personen ten laste, het inkomen en de ligging van de woning.

Neem voor meer informatie contact op met een provinciale afdeling van het Vlaams Woningfonds.